Trang chủVideo Công GiáoBi thương: Giáo dân ôm tượng Chúa, Đức Mẹ và các thánh, sống chết với công an Trung Quốc

Bi thương: Giáo dân ôm tượng Chúa, Đức Mẹ và các thánh, sống chết với công an Trung Quốc

 

Trong một hoàn cảnh quá bi thương, giữa các vòng vây của công an Trung Quốc, anh chị em giáo dân đã ôm tượng Chúa, Đức Mẹ và các thánh, sống chết không để cho công an Trung Quốc phá các bức tượng này.

 

 

 VietCatholicNews