Trang chủVideo Công GiáoGiáo Hội Năm Châu 09/07/2018: Phản ứng tại Phi Luật Tân trước sự báng bổ của Rodrigo Duterte

Giáo Hội Năm Châu 09/07/2018: Phản ứng tại Phi Luật Tân trước sự báng bổ của Rodrigo Duterte

• Các Giám Mục Phi Luật Tân bác bỏ cáo buộc mưu toan lật đổ chính quyền

• Tuyên bố của Ủy Ban Giáo Dân Phi Luật Tân về những lời lẽ phạm thượng của tổng thống Rodrigo Duterte

• Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Đức Tân Tổng Giám Mục Peter Andrew Comensoli cho Tổng Giáo Phận Melbourne

• Giáo phận Darwin, Australia có tân Giám Mục

• Tổng Giám Mục Đức đầu tiên công bố cho người phối ngẫu Tin Lành được rước lễ

• Đức Hồng Y Müller chỉ trích các giám mục Đức muốn đặt hướng đi cho Giáo Hội

• Đức Hồng Y Müller nói các Giám Mục Đức đang để cho thế giaan dạy bảo thay vì dạy bảo thế gian

• Quan điểm của Đức Hồng Y Müller về vấn đề đồng tính luyến ái

 

VietCatholicNews