Trang chủVideo Công GiáoGiáo Hội Năm Châu 18/06/2018: Giáo hội Hàn Quốc với hội nghị thượng đỉnh Trump-Un

Giáo Hội Năm Châu 18/06/2018: Giáo hội Hàn Quốc với hội nghị thượng đỉnh Trump-Un

• Giáo hội Hàn Quốc ca ngợi hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim, kêu gọi tha thứ và hòa giải.

• Sứ thần Tòa Thánh tại Nam Hàn: Thượng đỉnh Singapore quả là một sự kiện lịch sử.

• Anh chị em giáo dân Singapore cũng cầu nguyện cho cuộc họp Trump-Kim

• Vatican phát hành tài liệu chuẩn bị cho Thượng Hội Đồng Vùng Amazon

• Vài nét về rừng nhiệt đới Amazon

• Đức Thánh Cha chấp nhận đơn từ chức của ba Giám Mục Chí Lợi

• Linh mục bị bắn chết trong nhà nguyện ngay trước giờ lễ ở Nueva Ecija, Phi luật Tân

• “Hãy Hiến Tặng Hết Mình”, văn kiện mới nhất của Tòa Thánh về thể thao

 

VietCatholicNews