Trang chủVideo Công GiáoSuy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 02/01/2018: Cuộc chiến chống Satan của Đức Giáo Hoàng

Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 02/01/2018: Cuộc chiến chống Satan của Đức Giáo Hoàng

• Kinh truyền tin lễ thánh Stephanô tử đạo

• Ðón nhận Chúa Giêsu là món quà vĩ đại của Thiên Chúa để trở thành quà cho tha nhân.

• Trong 5 năm qua, Đức Phanxicô đã đề cập đến Satan nhiều hơn tất cả các vị Giáo Hoàng trong nửa thế kỷ qua

Bên cạnh đó là câu chuyện thánh Stephanô vị tử đạo tiên khởi

 VietCatholicNews