Trang chủVideo Công GiáoSuy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 6 - 12/06/2017: Câu Chuyện Thánh Hiến Nước Ba Lan cho Đức Mẹ

Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 6 - 12/06/2017: Câu Chuyện Thánh Hiến Nước Ba Lan cho Đức Mẹ

• Làm việc lành phúc đức để chia sẻ và cảm thông
• Cầu xin cho chúng ta đừng sống đạo đức giả
• Khi buồn bã áy náy trong lòng, và những khi hết còn trông cậy
Bên cạnh đó là Câu Chuyện Thánh Hiến Nước Ba Lan cho Đức Mẹ.

 

VietCatholicNews